OPIEKUN
PACJENTA
KURS wojtek@faferko.pl

DLA OPIEKUNÓW PACJENTÓW

zainteresowanych wzrostem kompetencji i rozwojem kwalifikacji

DLA PRZYSZŁYCH OPIEKUNÓW

wymagających przygotowania do nowej roli i wsparcia w procesie wdrażania

DLA WŁAŚCICIELI KLINIK

chcących wprowadzić stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce

OPIEKUN PACJENTA

Opiekun Pacjenta to osoba, która odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu
i nadzorowaniu kompleksowego leczenia w klinice stomatologicznej
.

Jest pomostem między kliniką a pacjentem.

KORZYŚCI

ODKRYJ KLUCZOWE ZALETY OPIEKUNA PACJENTA

Komunikacja - Skuteczna opieka pacjenta

KOMUNIKACJA

 1. poprawa komunikacji w zespole i na linii lekarz-pacjent poprzez budowanie relacji, pogłębiony wywiad i system przekazywania informacji
Konsultacja - Skuteczna opieka pacjenta

KONSULTACJA

 1. skuteczne planowanie kompleksowego leczenia
 2. wzrost efektywności konsultacji w klinice
Obłsuga - Skuteczna opieka pacjenta

OBSŁUGA PACJENTA

 1. nowy wymiar jakości obsługi pacjenta
 2. koordynacja planu leczenia i harmonogramu wizyt
Sprzedaż - Skuteczna opieka pacjenta

SPRZEDAŻ

 1. wzrost akceptacji planów leczenia
 2. pozyskiwanie opinii od Pacjentów
 3. wsparcie sprzedaży usług i produktów za lekarza

SZKOLENIE

POZNAJ KORZYŚCI

DOGODNY TERMIN

Elastyczny termin kursu dopasowany do potrzeb i życia Kliniki oraz preferencji osób zaangażowanych w projekt. W oparciu o kalendarz aktywności właściciela placówki i dyspozycyjność uczestników, ustalana jest data oraz czas szkolenia.

PERSONALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Formuła kursu dopasowana do specyfiki i funkcjonowania placówki oraz stopnia zaawansowania uczestnika/ów.

KOMPLEKSOWY KNOW-HOW

Agenda szkolenia uwzględniająca część teoretyczną, realizowaną w formie wykładów oraz wymiar praktyczny – w panelu poświęconym indywidualnym warsztatom z obecnymi i/lub przyszłymi Opiekunami z udziałem Pacjentów.

DEDYKOWANE MATERIAŁY

Każdy uczestnik szkolenia (tj. właściciel, manager, lekarz, personel rejestracji, Opiekun Pacjenta) otrzyma materiały niezbędne w swojej pracy, przygotowujące go do zmian w związku z wprowadzeniem roli Opiekuna Pacjenta i wymagane w procesie wdrożenia nowego stanowiska z sukcesem w klinice.

WSPARCIE I MENTORING

Realne wsparcie w toku przygotowania miejsca i osób do roli Opiekuna Pacjenta oraz zdalny mentoring na drodze wdrażania w standardy placówki (po szkoleniu).

100% GWARANCJI

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie z usług i bezpieczeństwo na poziomie inwestycji, dlatego szkolenie zamknięte Opiekuna Pacjenta chronione jest pakietem gwarancji zabezpieczających Uczestników oraz właściciela kliniki w postaci Gwarancji Satysfakcji, Wiedzy i Inwestycji.

AGENDA

POZNAJ PROGRAM SZKOLENIA

Kim jest opiekun ?

brakujące ogniwo w relacji lekarz-pacjent

Przygotowanie do roli Opiekuna

cechy osobowości kandydata, umiejętności, zakres wiedzy i kompetencje

Opiekun partnerem lekarza

zmiany w funkcjonowaniu kliniki, nowy podział zadań między personelem

Korzyści

dla Pacjenta oraz kliniki

Schemat pierwszej konsultacji

system „Kanapka”

Follow up

domykanie i finalizacja sprzedaży

Weryfikacja satysfakcji pacjenta

badanie poziomu zadowolenia, gromadzenie pozytywnych opinii, nagrań

Pokój konsultacyjny

wystrój i wyposażenie

100% GWARANCJI

SATYSFAKCJI, WIEDZY I INWESTYCJI

Jesteśmy przekonani o jakości tego szkolenia i wartości jaką wniesie do Twojej praktyki, dlatego otoczyliśmy je pakietem gwarancji realizowanym w 3 filarach:

GWARANCJA SATYSFAKCJI
jeśli uznasz, że poziom realizacji szkolenia nie był wystarczający i/lub poniżej Twoich oczekiwań związanych ze skutecznością rozwiązań albo efektywnością ich wdrożenia w standardy placówki, możesz poprosić o dodatkowe konsultacje w celu wyjaśnienia lub rozwiązania problematycznych kwestii.

GWARANCJA WIEDZY
jeśli w ciągu 12 miesięcy od ukończenia kursu pojawią się aktualizacje dot. metodologii postępowania i miejsca pracy Opiekuna Pacjenta, absolwenci będą mogli wziąć udział w wydarzeniu otwartym {poświęconym tym aspektom} na preferencyjnych warunkach.

GWARANCJA INWESTYCJI
zapewnia bezpieczeństwo na poziomie inwestycji związanej z przeszkoleniem przyszłego lub obecnego Opiekuna Pacjenta w momencie, gdy ten zrezygnuje ze stanowiska, umożliwiając bezkosztowe przygotowanie nowego pracownika do tej funkcji.

Szczegóły uzyskasz tutaj.

VIDEO

OBEJRZYJ REFERENCJE

A SEAMLESS APP EXPERIENCE

WDROŻENIE W TWOJEJ KLINICE

Z doświadczenia wiemy, jak istotny jest mentoring i pomoc w procesie wdrażania nowych rozwiązań w standardy placówki, dlatego oferujemy realne wsparcie w toku przygotowania miejsca i osoby/osób do roli Opiekuna Pacjenta oraz zdalną opiekę w okresie wprowadzania zmian (po szkoleniu).

A SEAMLESS APP EXPERIENCE

PERSONALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Formuła kursu dopasowana do specyfiki i funkcjonowania placówki oraz stopnia zaawansowania uczestnika/ów.

Zależy nam, aby szkolenie było maksymalnie skuteczne i efektywne, dlatego opracowaliśmy krótką ankietę w wersji online, która pozwoli Tobie w przyjazny i szybki sposób przekazać nam najistotniejsze informacje dot. Twojej klinki, abyśmy mogli poznać Twoje potrzeby i oczekiwania i skupić się na rozwiązaniach.

A SEAMLESS APP EXPERIENCE

DOGODNY TERMIN

Zdajemy sobie sprawę, że życie kliniki skupione jest wokół Pacjentów, dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom oferujemy elastyczne podejście w zakresie czasu realizacji usługi.

To Ty decydujesz kiedy i w jakich godzinach odbędzie się szkolenie.

A SEAMLESS APP EXPERIENCE

MATERIAŁY

Doskonale rozumiemy, że operacja polegająca na wdrożeniu nowego stanowiska odbywa się na wielu płaszczyznach, a jej sukces determinuje transformacja pracy całego zespołu. Chcąc uczynić ten okres przejściowy bardziej przyjaznym na każdym szczeblu, przygotowaliśmy dedykowane materiały dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zmian, tj. dopasowane do profilu i potrzeb Opiekuna Pacjenta oraz uczestników szkolenia (lekarzy, personelu rejestracji, właściciela i/lub managera).

ZESPÓŁ

WOJCIECH FĄFERKO

inicjator i koordynator szkoleń Opiekuna Pacjenta, dba o wartość merytoryczną kursu, jego oprawę oraz kwestie organizacyjne

Lekarz stomatolog z 15-letnim doświadczeniem, założyciel i dyrektor medyczny Dentim Clinic w Katowicach, właściciel kliniki medycyny estetycznej BodyCareClinic oraz laboratorium protetycznego i centrum frezowania Core3dCentres.
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej ze stażem podyplomowym na Katedrze Chirurgii, studiów podyplomowych na Uniwersytecie J.W Goethego we Frankfurcie nad Menem z europejskim tytułem implantologa oraz Master in Oral Implantology, New York College of Dentistry oraz Uniwersytetu w Sienne we Włoszech z tytułem Master of Prosthodontics. Aktywny członek europejskiego stowarzyszenia lekarzy implantologów – OSIS EDI.

Obecnie zaangażowany w działalność edukacyjną z obszaru biznesu, którą prowadzi z ramienia osobistej marki IQ Clinic. Swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem dzieli się również na łamach firmowego bloga.

Wojtek Faferko - Skuteczna opieka pacjenta
Anna Ciechanowska - Skuteczna opieka pacjenta

ANNA CIECHANOWSKA

wykładowca kursu

Zawodowo związana z Dentim Clinic od 2013 roku. Ogół jej doświadczeń zawodowych sprawił, że dziś spełnia się na stanowisku osobistego Opiekuna Pacjenta – zupełnie nowej funkcji w polskiej stomatologii. Towarzyszy Pacjentom od wizyty konsultacyjnej po ostatni etap leczenia. W prosty i czytelny sposób podsumowuje informacje uzyskane od lekarza podczas pierwszego spotkania, rozpisuje wizyty, kieruje do odpowiednich specjalistów. Koordynuje każdą wizytę zapisaną w gabinecie. Zajmuje się kompleksowo zarówno Pacjentami z Polski, jak i zza granicy.
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale fizjoterapii oraz kursów z zakresu doskonałej obsługi Pacjenta w renomowanych placówkach w Polsce, w tym szkolenia na koordynatora leczenia (ang. Treatment Coordinator).

Obecnie zaangażowana jest w aktywność IQ Clinic w roli prowadzącej szkolenia zamknięte dot. Opiekuna Pacjenta dla placówek stomatologicznych.

BLOG

ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁÓW AUTORSTWA WOJCIECHA FĄFERKO

Q&A

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Ile trwa szkolenie?

  Szkolenie trwa 2 dni i jest podzielone na dwie części: I – teoretyczna, odbywa się z udziałem właściciela, przyszłych lub obecnych Opiekunów Pacjenta i (jeśli to możliwe lub wskazane) członkami zespołu, np. lekarzami czy personelem rejestracji oraz II – praktyczna, z udziałem właściciela {jeśli to możliwe lub wskazane}, przyszłych lub obecnych Opiekunów oraz pacjentów.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Z uwagi na specyfikę wydarzenia oraz część praktyczną poświęconą warsztatom z przyszłym lub obecnym Opiekunem Pacjenta i bezpośredniej pracy z pacjentem szkolenie odbywa się w klinice, czyli miejscu pracy uczestników kursu.

 • Jaki jest termin szkolenia?

  Termin i czas szkolenia są ustalane indywidualnie w oparciu o preferencje właściciela placówki oraz uczestników wydarzenia, aby możliwe było ich dopasowanie do życia i potrzeb Kliniki. Dlatego w jednym z punktów ankiety poprosimy Cię o wskazanie dogodnych dla Ciebie dat i określenie pory dnia.

 • Jak przygotować miejsce szkolenia?

  Aby zapewnić komfort prowadzącemu oraz uczestnikom szkolenia prosilibyśmy w sali szkoleniowej lub wyznaczonym do tego celu miejscu w klinice uwzględnić obecność telewizora albo projektora wraz z przyłączami dla laptopa, tj. kabel z wejściem (micro)HDMI i/lub standardem PC VGA/VGA. Opcjonalnie w małych grupach, gdy w kursie uczestniczą 1-2 osoby, istnieje możliwość wyświetlenia prezentacji na laptopie wykładowcy. Zalecamy jednak wybór opcji pierwszej w ramach najbardziej optymalnego rozwiązania.

 • Czy Pacjent powinien spełniać określone wymagania?

  Rekomendujemy zaprosić na wizyty zaprzyjaźnionych pacjentów z kompleksowymi planami leczenia, którzy aktualnie są w trakcie ich realizacji i/lub pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp. na etapie planowania terapii.

 • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie bazy pacjentów do części praktycznej z Opiekunem Pacjenta?

  Zapewnienie pacjentów dla przyszłego lub obecnego Opiekuna Pacjenta do ćwiczeń w formule praktycznej spoczywa po stronie kliniki. Warto na ten dzień zbudować harmonogram wizyt uwzględniających konsultacje z (zaprzyjaźnionymi) pacjentami zakwalifikowanymi do leczenia kompleksowego, ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp.oraz uprzedzić intencje i poinformować o specyfice wizyty w ramach udziału w panelu warsztatowym, a w dniu poprzedzającym wizytę pacjenta skontaktować się z nim drogą telefoniczną w celu jej potwierdzenia.

 • Czy klinika musi/powinna być zamknięta na czas szkolenia?

  Nie jest wymagane zamknięcie kliniki na czas szkolenia i/lub ograniczanie pracy gabinetu/ów. Szkolenie nie dezorganizuje pracy placówki oraz osób niezaangażowanych w projekt. Jednakże warto mieć na względzie wygospodarowanie osobnego, niezależnego pomieszczenia dla wykładowcy i uczestników kursu. Również – albo przede wszystkim – na czas trwania warsztatów z przyszłymi i obecnymi Opiekunami oraz pracy z pacjentami, aby zapewnić im poczucie komfortu i odizolować od innych pacjentów czy pracowników kliniki.

100% GWARANCJI

pełne zadowolenie z Gwarancją
Satysfakcji, Wiedzy i Inwestycji

KOMPLEKSOWY KNOW-HOW

wiedza merytoryczna i praktyczna
z zapleczem materiałów

WDROŻENIE W KLINICE

przygotowanie miejsca i osoby/osób
do roli Opiekuna Pacjenta

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Komunikacja to sztuka dialogu. Rozumiemy, że ten może się odbywać na wielu płaszczyznach, dlatego – w poszanowaniu Twoich indywidualnych preferencji – zapraszamy do wyboru formy kontaktu, która jest dla Ciebie najwygodniejsza i najbardziej komfortowa. Pamiętaj, że kto szuka, ten znajdzie, a ten kto pyta – nie błądzi.

ADRES KORESPONDENCYJNY

IQ Invest Wojciech Fąferko
Katowice, ul. J.Baildona 12/3

POROZMAWIAJMY

Telefon: + 48 530 698 150
E-mail: wojtek@faferko.pl

  Ps. bądź spokojny - my też nie lubimy spamu;)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO w celach marketingowych przez firmę IQ Invest Wojciech Fąferko, z siedzibą przy ul. Johna Baildona 12/3 w Katowicach 40-115 oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i dydaktyczno-informacyjnych.
  Podanie danych jest dobrowolne.
  Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania i/lub możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie.