Szkolenie trwa 2 dni i jest podzielone na dwie części: I – teoretyczna, odbywa się z udziałem właściciela, przyszłych lub obecnych Opiekunów Pacjenta i (jeśli to możliwe lub wskazane) członkami zespołu, np. lekarzami czy personelem rejestracji oraz II – praktyczna, z udziałem właściciela {jeśli to możliwe lub wskazane}, przyszłych lub obecnych Opiekunów oraz pacjentów.

Z uwagi na specyfikę wydarzenia oraz część praktyczną poświęconą warsztatom z przyszłym lub obecnym Opiekunem Pacjenta i bezpośredniej pracy z pacjentem szkolenie odbywa się w klinice, czyli miejscu pracy uczestników kursu.

Termin i czas szkolenia są ustalane indywidualnie w oparciu o preferencje właściciela placówki oraz uczestników wydarzenia, aby możliwe było ich dopasowanie do życia i potrzeb Kliniki. Dlatego w jednym z punktów ankiety poprosimy Cię o wskazanie dogodnych dla Ciebie dat i określenie pory dnia.