Rekomendujemy zaprosić na wizyty zaprzyjaźnionych pacjentów z kompleksowymi planami leczenia, którzy aktualnie są w trakcie ich realizacji i/lub pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp. na etapie planowania terapii.

Zapewnienie pacjentów dla przyszłego lub obecnego Opiekuna Pacjenta do ćwiczeń w formule praktycznej spoczywa po stronie kliniki. Warto na ten dzień zbudować harmonogram wizyt uwzględniających konsultacje z (zaprzyjaźnionymi) pacjentami zakwalifikowanymi do leczenia kompleksowego, ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp.oraz uprzedzić intencje i poinformować o specyfice wizyty w ramach udziału w panelu warsztatowym, a w dniu poprzedzającym wizytę …

Nie jest wymagane zamknięcie kliniki na czas szkolenia i/lub ograniczanie pracy gabinetu/ów. Szkolenie nie dezorganizuje pracy placówki oraz osób niezaangażowanych w projekt. Jednakże warto mieć na względzie wygospodarowanie osobnego, niezależnego pomieszczenia dla wykładowcy i uczestników kursu. Również – albo przede wszystkim – na czas trwania warsztatów z przyszłymi i obecnymi Opiekunami oraz pracy z pacjentami, …