• Ile trwa szkolenie?

  Szkolenie trwa 2 dni i jest podzielone na dwie części: I – teoretyczna, odbywa się z udziałem właściciela, przyszłych lub obecnych Opiekunów Pacjenta i (jeśli to możliwe lub wskazane) członkami zespołu, np. lekarzami czy personelem rejestracji oraz II – praktyczna, z udziałem właściciela {jeśli to możliwe lub wskazane}, przyszłych lub obecnych Opiekunów oraz pacjentów.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Z uwagi na specyfikę wydarzenia oraz część praktyczną poświęconą warsztatom z przyszłym lub obecnym Opiekunem Pacjenta i bezpośredniej pracy z pacjentem szkolenie odbywa się w klinice, czyli miejscu pracy uczestników kursu.

 • Jaki jest termin szkolenia?

  Termin i czas szkolenia są ustalane indywidualnie w oparciu o preferencje właściciela placówki oraz uczestników wydarzenia, aby możliwe było ich dopasowanie do życia i potrzeb Kliniki. Dlatego w jednym z punktów ankiety poprosimy Cię o wskazanie dogodnych dla Ciebie dat i określenie pory dnia.

 • Jak przygotować miejsce szkolenia?

  Aby zapewnić komfort prowadzącemu oraz uczestnikom szkolenia prosilibyśmy w sali szkoleniowej lub wyznaczonym do tego celu miejscu w klinice uwzględnić obecność telewizora albo projektora wraz z przyłączami dla laptopa, tj. kabel z wejściem (micro)HDMI i/lub standardem PC VGA/VGA. Opcjonalnie w małych grupach, gdy w kursie uczestniczą 1-2 osoby, istnieje możliwość wyświetlenia prezentacji na laptopie wykładowcy. Zalecamy jednak wybór opcji pierwszej w ramach najbardziej optymalnego rozwiązania.

 • Czy Pacjent powinien spełniać określone wymagania?

  Rekomendujemy zaprosić na wizyty zaprzyjaźnionych pacjentów z kompleksowymi planami leczenia, którzy aktualnie są w trakcie ich realizacji i/lub pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp. na etapie planowania terapii.

 • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie bazy pacjentów do części praktycznej z Opiekunem Pacjenta?

  Zapewnienie pacjentów dla przyszłego lub obecnego Opiekuna Pacjenta do ćwiczeń w formule praktycznej spoczywa po stronie kliniki. Warto na ten dzień zbudować harmonogram wizyt uwzględniających konsultacje z (zaprzyjaźnionymi) pacjentami zakwalifikowanymi do leczenia kompleksowego, ortodontycznego, implantologicznego, implantoprotetycznego itp.oraz uprzedzić intencje i poinformować o specyfice wizyty w ramach udziału w panelu warsztatowym, a w dniu poprzedzającym wizytę pacjenta skontaktować się z nim drogą telefoniczną w celu jej potwierdzenia.

 • Czy klinika musi/powinna być zamknięta na czas szkolenia?

  Nie jest wymagane zamknięcie kliniki na czas szkolenia i/lub ograniczanie pracy gabinetu/ów. Szkolenie nie dezorganizuje pracy placówki oraz osób niezaangażowanych w projekt. Jednakże warto mieć na względzie wygospodarowanie osobnego, niezależnego pomieszczenia dla wykładowcy i uczestników kursu. Również – albo przede wszystkim – na czas trwania warsztatów z przyszłymi i obecnymi Opiekunami oraz pracy z pacjentami, aby zapewnić im poczucie komfortu i odizolować od innych pacjentów czy pracowników kliniki.